«Şəffaflıq Azərbaycan» KQMIB Milli Şəffaflıq Sisteminin qiymətləndirilməsi layihəsinin promo videosunu təqdim edib.

Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi Milli Şəffaflıq Sisteminin qiymətləndirilməsi layihəsi 2013-2015-ci illəri əhatə edir. Layihənin birinci ili Milli Şəffaflıq Sisteminin qiymətləndirməsi üzrə tədqiqata həsr olunmuşdur. Layihənin ikinci ilində isə Milli Şəffaflıq Sisteminin zəif həlqələrini gücləndirmək üçün ictimai tədbirlərə həsr olunmuşdur. Milli Şəffaflıq Sistemi dedikdə korrupsiya ilə mübarizədə rolu olan cəmiyyətin 13 əsas institu nəzərdə tutulur. Sözügedən institular resurs, fəaliyyət qabiliyyəti, idarəçilik, şəffaflıq, dürüstlük, rol meyarları üzrə qiymətləndirilmişdir. Hesabat, eləcə də hesabatla bağlı infoqrafik göstəricilər ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

Related posts: