Booklet

MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİL VALİDEYNLƏR ÜÇÜN YADDAŞ KİTABÇASI

DÖVLƏT QULLUĞUNA QƏBUL
MƏHKƏMƏYƏ MÜRACİƏT QAYDALARIMƏHKƏMƏ QƏRARLARININ İCRASI
DƏM QAZI TƏHLÜKƏSİNDƏN
QORUNMA QAYDALARI
ÜNVANLI SOSİAL YARDIM
MƏİŞƏT ABONENTLƏRİ ÜÇÜN ELEKTRİK ENERJİSİNDƏN İSTİFADƏ QAYDALARI
MƏİŞƏT ABONENTLƏRİ ÜÇÜN QAZDAN İSTİFADƏ QAYDALARI
DAŞINMAZ ƏMLAKIN QEYDİYYATI
NOTARİAT QAYDALARI

ENGAGING CIVIL SOCIETY IN THE ANTI-CORRUPTION WORK

 

Share with