Hökumət üçün Tövsiyələr

2010-2012 –ci illər ərzində verilən tövsiyələr

 1. Məktəbəqədər təhsilin inkişafına dair tövsiyyələr 2010
 2. Dövlət qulluğu sahəsində yaxşi idarəetmə prinsiplərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tövsiyyələr 2011
 3. Məhkəmə sistemində şəffaflığın artırılması ilə bağlı tövsiyyələr 2011
 4. Elektrik enerjisi təchizati sahəsində şəffaflığın artırılması ilə bağlı tövsiyyələr 2011
 5. Ünvanlı sosial yardımın təyini və verilməsi ilə bağlı tövsiyyələr 2011
 6. Qaz təchizati sahəsində şəffaflığın artırılması ilə bağlı tövsiyyələr 2011
 7. Pensiyaların təyinatı sahəsində problemlərin həlli  ilə bağlı tövsiyyələr 2011
 8. Su təchizati və kanalizasiya xidməti sahəsində şəffaflığın artırılmasıilə bağlı tövsiyyələr 2011
 9. Əmək münasibətləri zamanı qarşıya çıxan hüquq pozmalarının aradan qaldırılması ilə bağlı tövsiyyələr 2011
 10. Daşınmaz Əmlakın qeydiyyatında şəffaflığın artırılması ilə bağlı tövsiyyələr 2011
 11. Notariat xidmətin keyfiyyətinin artırılması ilə bağlı tövsiyyələr 2011
 12. 2010 – 2012-ci illər ərzində təşkil edilmiş dəyirmi masalarda qanunvericilik ilə bağlı təklif olunan tövsiyələr

2013 — 2016 -ci il ərzində verilən tövsiyələr

 1. Sosial təminat sahəsində ünvanlı sosial yardımın rolu və göstərilən elektron xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması ilə bağlı tövsiyyələr 2013
 2. Daşınmaz Əmlakın qeydiyyatında şəffaflığın artırılması və  elektron xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması ilə bağlı tövsiyyələr 2013
 3. Notariat xidmətin keyfiyyətinin artırılması ilə bağlı tövsiyyələr 2013
 4. Elektrik enerjisi təchizati sahəsində şəffaflığın artırılması ilə bağlı tövsiyyələr 2013
 5. Şəffaflıq azərbaycan dövlət orqanlarına verilmiş tövsiyyələrin icra vəziyyətinin qiymətləndirilməsi nəticələrinə dair 1-ci hesabat 2014
 6. Əlilliyi olan şəxslərin hüquqi və sosial müdafiəsi sahəsində əsas problemlər və bununla bağlı tövsiyələr 2014
 7. Qaz təchizati sahəsində şəffafliğin artirilmasi ilə tövsiyələr 2014
 8. “Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı məsələləri” mövzusunda keçirilən Dəyirmi Masanın yekunu və verilən tövsiyələr 2014
 9. “Çoxmənzilli yeni binaların qeydiyyatı ilə bağlı problemlər və şəffaflığın təminatı” mövzusunda keçirilən Dəyirmi Masanın Yekunu və Verilən Tövsiyələr 2014
 10. “Su təchizati  sahəsində şəffafliğin artirilmasi” mövzusunda keçirilən dəyirmi masanın yekunu və verilən tövsiyələr 2014
 11. Şəffaflıq azərbaycan DÖVLƏT ORQANLARINA VERİLMİŞ TÖVSİYƏLƏRİN İCRASININ MONİTORİNQİNİN NƏTİCƏLƏRİNƏ DAİR 2-ci HESABAT 2015
 12. Əmək münasibətləri çərmivəsində yaranan problemlər və onların həlli yolları mövzusunda keçirilən Dəyirmi Masanın yekunu və verilən tövsiyələr 2015
 13. “Daşınmaz Əmlakın Vergiyə Cəlb Edilməsi” 2015
 14. “Qaz təchizatı prosesində istehlakçıların hüquqlarının qorunması, şəffaflığın artırılması və mövcud problemlərin həlli yolları” 2015
 15. Fərdi yaşayiş evlərinin tikintisi və onlar üzərində hüquqlarin qeydiyyatisahəsində mövcud vəziyyət və  tövsiyyələr 2015
 16. Rəsmiləşdirilə bilinməyən daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatı 2016
 17. Sosial sığorta və pensiya təminatı zamanı yaranan problemləri və onların həlli yolları  mövzusunda tövsiyyələr 2016
 18. Notariat kontoralarının monitorinq və qiymətləndirilməsinin nəticələri 2016
 19. Şəffaflıq azərbaycan dövlət orqanlarına verilmiş tövsiyyələrin icra vəziyyətinin qiymətləndirilməsi nəticələrinə dair  3-cü hesabatı iyun 2016
 20. Dövlət Orqanlarına Verilmiş Tövsiyələrin İcrası Üzrə Yekun Monitorinq Hesabatı 2012-2016

2017 — 2019 -ci il ərzində verilən tövsiyələr

 1. 9-Cu Sinif Buraxılış İmtahanı üzrə Müşahidənin Nəticələri və Tövsiyələr 2017
 2. Fərdi yaşayış evlərinin istismara qəbulu 2017