Nəşrlər

Transparency International nəşrləri

 1. Korrupsiyaya qarşı mübarizə vasitələri. Vətəndaş cəmiyyəti təcrübəsi və yeni yaranan strategiyalar,  2002
 2. Transparency İnternational təşkilatının 2004-cü ildə Dünya miqyasında Korrupsiyanın vəziyyəti haqqında hesabatı — Azərbaycan haqqında hesabatı

Şəffaflıq Azərbaycanın nəşrləri

 1. Rəna Səfərəliyeva, Korrupsiyanin biznesin fəaliyyətinə təsiri: Cənubi Qafqaz ölkələrinin tədqiqi 2003
 2. Korrupsiya Nədir? 1-ci hissə. QHT-rı üçün vəsait fevral 2004
 3. Korrupsiya Nədir? 2-ci hissə. Moderatorun sullari fevral 2004
 4. Ölkədə korrupsiya səviyyəsinin qiymətləndirilməsi: Azərbaycanda ictimai fikrin araşdırılması 2004
 5. Ölkədə korrupsiyanõn səviyyəsinin qiymətləndirilməsi Azərbaycanda işgüzar mühitin fikirləri əsasõnda hazõrlanmõş təhqiqat işi 2006
 6. Avropa Qonşuluq Siyasətinin həyata keçirilməsinin monitorinqi 2009
 7. Avropa Qonşuluq Siyasətinin həyata keçirilməsinin monitorinqi 2010
 8. Elektron xidmətlərin göstərilməsinə dair hesabat 2011
 9. Cənubi Qafqaz ölkələrində İnformasiya Azadlığı Haqqında Məlumat kitabı 2012
 10. “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın icra vəziyyəti üzrə Monitorinq Hesabatı 2013
 11. “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın icrası üzrə Monitorinq Hesabatı 2013
 12. Biznes və QHT-lərin Əməkdaşlığı. Biznesin korporativ sosial məsuliyyəti və korrupsiya əleyhinə siyasət 
 13. «Transparency İnternational Azərbaycan» tərəfindən təqdim edilən «Ölkədə korrupsiya səviyyəsinin qiymətləndirilməsi: Azərbaycanda ictimai fikrin araşdırılması» sorğusu ilə bağlı — Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Komissiyanın Rəyi
 14. Qanun nə deyir? Vətəndaşlar üçün qısa hüquqi icmal 2013
 15. Vətəndaş Cəmiyyətinin Korrupsiya Əleyhinə Fəaliyyətə Cəlb
  Olunması 2013
 16. Milli Şəffaflıq Sisiteminin Qiymətləndirilməsi 2014
 17. Azərbaycanda elektron hökumət infrastrukturunun və elektron xidmətlərin monitorinqi və qiymətləndirməsi üzrə Hesabat 2014
 18. “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın icra vəziyyəti üzrə Monitorinq Hesabatı 2014
 19. Fiziki şəxslər tərəfindən bələdiyyəyə (yerli) ödənilməli olan əmlak və torpaq vergiləri 2017
 20. “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın icrası üzrə Monitorinq Hesabatı 2014
 21. Mənzil Haqqını və Mənzil-Kommunal Xidmətlərdən İstifadə Haqqını Ödəyirik 2015
 22. Hökumət qaynar xəttlərinin daha da effektivləşdirilməsi
 23. Şirkətlər üçün Korporativ Dürüstlük Prinsipləri 2015
 24. Azərbaycanda Elektron Hökumət və elektron xİdmətlər Mövcud Vəzİyyət və Perspektİvlər 
 25. Daşınmaz əmlakın satışdan vergisi 2017
 26. “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın icrası üzrə Monitorinq Hesabatı 2015
 27. “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın icra vəziyyəti üzrə Monitorinq Hesabatı 2015
 28. Dövlət Qurumlarının Elektron İnkişaf İndeksi Hesabatı 2016
 29. “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın icra vəziyyəti üzrə Yekun Monitorinq Hesabatı 2016
 30. “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın icrası üzrə Yekun Monitorinq Hesabatı 2016
 31. Xİdmət mərkəzlərİ nə qədər “asan”laşıb?
 32. “Azərbaycanda dövlət satınalmaları sisteminin təkmilləşdirilməsi” layihəsi TƏDQİQAT HESABATI

 

 1. Краткая вводная лекция на тему «Что такое коррупция»? 2000
 2. Сотрудничество бизнес и НПО.Корпаративная социальная ответственность бизнеса и анти-коррупционая политика
 3. Оценка уровня коррупции в стране: Исследование общественного мнения в Азербайджане 2004
 4. Рена Сафаралиева, Влияние коррупции на ведение бизнеса. Исследование стран Южного Кавказа.2003
 5. Р. Сафаралиева Захват бизнеса 2003
 6. Налог на недвижимое имущество и землю физических лиц  муниципалитетам (местный налог) 2017
 7. Oплачиваем квартплату  и жилищно-коммунальные услуги 2015
 8. Налог на продажу недвижимости 2017

Beynəlxalq nəşrlər

 1. Рекомендации по борьбе с коррупцией в сфере государственного управления. МАП
 2. Б.Демидов — Антикоррупционное обозрение по странам бывшего СССР и Восточной Европы
 3. Д.Бресслер — Взятки — трагедия России
 4. Diter Friş, Transparency International-in vitse-sədri, Yaxşı İdarəetmə və Korrupsiya Əleyhinə Mübarizə
 5. Daniel Kaufman, Dünya Bankı, Korrupsiya ilə Mübarizə İşində Yeni Təcrübi Hüdudlar və İdarəetmənin Yaxşılaşdırılması – Bir Neçə Seçilmiş Məsələ
 6. А.Дахин, А.Макарычев, А.Сергунин, Коррупция в России. Политические, правовые, социальные и международные аспекты
 7. A.Daxin, A. Makarıçev, A. Serqunin, Rusya Korrupsiya: Siyasi, Hüquqi, Sosial və Beynəlxalq Baxışlar
 8. Э.Лэш, Законные и незаконные мигранты в России связь с коррупцией

İşgüzar Etika

 1. Azərbaycanın 10 şirkəti üçün işgüzar etika kodeksi 
 2. İşgüzar etika Azərbaycan biznesləri üçün vəsait
 3. Ölkədə korrupsiyanõn səviyyəsinin qiymətləndirilməsi
 4. Azərbaycanda işgüzar mühitin fikirləri əsasõnda hazõrlanmõş təhqiqat işi
 5. Кодексы  этики для 10 азербайджанских компаний
 6. Сафаралиева — Деловая этика является важныыи атрибутом культуры управления
 7. Оценка уровня коррупции в стране: Исследование мнения деловых кругов в Азербайджане